Privacy Policy

Gebruik bestelgegevens

Om gebruik te kunnen maken van onze producten en dienstverlening wordt u  gevraagd een bestelprocedure te doorlopen, waarbij u gevraagd wordt een aantal gegevens in te vullen zoals naam, adres, woonplaats, postcode, geslacht, e-mailadres en bankrekeningnummer. De bestelgegevens worden in de eerste plaats gebruikt om in het kader van onze dienstverlening de producten toe te kunnen sturen en om te factureren.

12Deal.com gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst, (extra) service en om u op de hoogte te houden van bijvoorbeeld de start van een nieuwe 12Deal producten of extra kortingen. Daarnaast kan 12Deal.com u informeren over producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde partners die voor u relevant kunnen zijn.

E-mail

Uw e-mailadres wordt in de eerste plaats gebruikt om u uw opdracht te kunnen bevestigen en voor klachtafhandeling. Ook gebruiken wij uw e-mailadres om met u te kunnen communiceren en om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en producten en diensten van 12Deal.com, haar partners en andere (gerelateerde) bedrijven, indien u via de website heeft aangegeven daar prijs op te stellen. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen kunt u zich daarvoor afmelden via support.nl@12deal.com.

Beveiliging

12Deal.com besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat in haar dienstverlening moet kunnen worden gesteld veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging.

Wijzigingen

12Deal.com behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van 12Deal.com.

Verantwoordelijke

Indien u vragen heeft of opmerkingen, neemt u dan gerust contact op via support.nl@12deal.com.  

Voor 12Deal.com is het van groot belang dat gegevens zorgvuldig worden verwerkt. De (klant)gegevens worden dan ook met de grootst mogelijk zorg behandeld en beveiligd. 12Deal.com houdt zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan een zorgvuldige gegevensverwerking.

Datum: 18 september 2014

Copyright@2016